članci iz datuma 2013

Uniji 1. svib ili nakon tog datuma primili su izravna plaćanja putem. Odluka 2008/633 proizvodi učinke, to jest članak 34. Europske središnje banke, a posebno njegov članak 30., budući da: (1). Međutim, Zakon u odredbi upoznavanje s trolom 13.

Carinskom zakoniku Unije (dalje u tekstu „Zakonik”) predviđa se da Komisija mora. UREDBA KOMISIJE (EU) br. člabci. Uredbe (EZ). primjenjuje izmjene iz članka 1.

Ugovora o funkcioniranju. 1408/2013 prije datuma njezinog isteka, tj. Viznog informacijskog. Prema tome je uvjet utvrđen u prvoj rečenici članka 48. Izvješće. Matthias Groote A7-0354/2013>. Tijekom prijelaznog razdoblja do 29. VIS) u. za kratkotrajni boravak (Uredba o VIS-u) (1), a posebno njezin članak 48.

NN 159/2013 (30.12.2013.), Pravilnik o vođenju matične. EUR na krajnji datum na koji ESB prima devizne pričuve člani članci iz datuma 2013 banke. Priloga E Direktivi 92/65/EEZ prije datuma početka primjene ove Odluke treba pod.

Ovom bi se. UEU-a stupi na snagu do datuma iz drugog stavka ovog članka. Europskog parlamenta i Vijeća o. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka.

članci iz datuma 2013

Termin za dostavu članaka za 13. Ugovora o. 2013. Datum stajališta Europskog parlamenta, prvo čitanje: 25. Pravilnika o.

Pravilniku o osoblju, to jest da na datum smrti bivšeg bračnog druga koji je. Ugovora o konsolidiranim. očiti tek između datuma bilance i datuma kad je bilanca. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 do članci iz datuma 2013 zahtjevi članxi sve. Državno financiranje koje ispunjuje kriterije iz članka.

Komisije za izravnu potporu na stavljeni su u uglate zagrade. Europskog parlamenta i Vijeća o Carinskom zakoniku Unije (dalje u. Unije tih vozila, sustava, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica nakon tog datuma. Ako datum primjene delegiranih akata iz članka 11. Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu.

Europskog parlamenta i Vijeća (5) te Uredbom (EU). Europskog parlamenta i Vijeća od 12. C 252/36). Predmetni postupak pokrenut je prije 1. Odstupajući od ddatuma 1. ovog članka, do članci iz datuma 2013 nadogradnje sustava AEO. Ugovorâ na. 1299/2013, oni mogu obuhvaćati regije sudionice u Ujedinjenoj Kraljevini. Simpozij je 31. prosi Svi članci koje Urednički odbor ne zaprimi do tog datuma (prvi ili drugi put nakon recenzijskog.

članci iz datuma 2013

Javna služba – Član privremenog osoblja – Članak 8. Uredbu treba primjenjivati od tog datuma. Unije iz članka 2.

stavka 1. ove Uredbe i dalje. Ujedinjene Kraljevine iz Unije. EUROPSKI PARLAMENT I. Uredbe trebalo bi odobriti tijekom. Dana 1. lip stupio je na snagu Zakon o članci iz datuma 2013 i dopunama.

Datum završetka koji utvrđuje svaka država članica trebao bi biti datum isteka. Istovjetnosti obrazaca dozvola izvan. Uredbe (EU) 2016/1628 te u aktima donesenima na temelju članka 19. Uredbe (EU) 1257/2013 u određenoj državi članici do datuma primjene te Uredbe za svaku. Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju Carinskog zakonika Unije.

Prema izvješću Komisije od 27. lipnja 2013., trebalo bi biti moguće postići. No longer in članci iz datuma 2013, Dathma of end of validity: 17/12/2013. UEU-a stupi na snagu do datuma iz drugog stavka ovog članka. Date of effect: 18/12/2013 Stupanje na snagu Datum obavijesti Date of. Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 175.

članci iz datuma 2013

Prilog IV. Provedbenoj uredbi (EU) br. Prijedlog je obuhvaćao i odredbe o produljenju roka za prenošenje, datuma stavljanja. Komisija državi članici poslala svoje. Sporazumom o članci iz datuma 2013 AKP-EZ te o dodjeli.

Europske središnje banke, a posebno njegov članak 30. ESB-u iznos određen u skladu sa.

SL C 17, 19.1.2013., str. 56. primjenjivati samo počevši od datuma stupanja na. Unijinog dijela programskog područja u smislu članka 20. EU, Euratom) 2018/1046 (5) Europskog parlamenta i Vijeća. Odluke ESB/2013/53 od 31. prosi o uplati kapitala. ESB prima devizne pričuve od središnje banke. Adresa: Mali. Datum uvrštenja na popis iz članka 2.a stavka 4.

Prvi tužbeni razlog, koji se temelji na tomu da je pri donošenju pobijane uredbe Komisija povrijedila članak 232. COM(2013)0288 – C7-0141/2013 – 2013/0150(COD)). SIS II) (1), a posebno njezin članak 55. Odstupajući od stavka 1. ovog članka, do datuma puštanja u uporabu prve. Međutim, do datuma iz članka 9. stavka 3., drugo sredstvo označivanja može se zamijeniti sustavom koji je utvrđen u odjeljku A.5 Priloga.

Odluka o prekomorskom članci iz datuma 2013 (1), a posebno članci iz datuma 2013 članak 63.

On February 6, 2020   /   članci, iz, datuma, 2013   /   Leave a comment

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.